Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Powszechnie mówi się, że podstawową komórką społeczeństwa jest rodzina, której początek ma miejsce, kiedy para ludzi łączy się w związek małżeński. W tym stereotypie jest dużo prawdy, jednak w realnym świecie połączenie takie miewa przerwaną ciągłość – mowa o rozwodzie.

Dlaczego dochodzi do rozwodu?

Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne, zazwyczaj po kilku latach, niekiedy miesiącach szczęśliwego pożycia pojawia się różnica charakterów i oczekiwań życiowych, zdrada i chęć zmiany partnera, bądź agresja w rodzinie. To tylko nieliczne przykłady umotywowania do rozstania, jednakże pokazujące jeden z istotnych parametrów towarzyszących przyczynie szczęścia procesu rozwodowego. Niekiedy mówi się o winie jednego z małżonków, ale nie zawsze. Czasem rozwody są świadomą, naturalną i spokojną decyzją obu stron jednocześnie, bądź jednej ze stron, ale bez impulsywnej przyczyny. Wówczas mówimy niejako o ustaniu pożycia, rozdwojeniu dróg małżonków i rozwodzie bez wyraźnej winy jednej ze stron. Ludzie nie muszą bezwzględnie trwać w związku małżeńskim, i mogą ten stan praktycznie w każdej chwili, nawet jednostronnie, zmienić.

Rozwód z orzeczeniem winy

Często jednak wspomniane zdarzenia agresji, zdrady są właśnie powodem do nagłego zerwania związku małżeńskiego, ze wskazaniem konkretnej osoby jako winnej rozbicia rodziny, ustania pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji to sąd orzeka o winie bądź jej braku u jednego z partnerów. Skutkuje to adekwatnymi decyzjami administracyjnymi co do opieki nad dziećmi, przejęciu mieszkania czy ustaleniu alimentów. W grę może wchodzić nawet kodeks karny, gdy przewinienia jednej ze stron są na tyle poważne. Stawka zatem jest wysoka. Aby skutecznie przedstawić swoje racje przed sądem i mieć wszelkie szanse na sprawiedliwy wyrok, wskazane jest skorzystanie z pomocy adwokata, specjalizującego się w tego typu sprawach. Wbrew pozorom, wskazanie to tyczy się obu stron, także tej zawinionej, która może liczyć na częściowe usprawiedliwienie i łagodniejsze potraktowanie przez sąd, czy też wywalczyć sobie częstsze kontakty z dziećmi.