Co warto wiedzieć o alimentach na byłego małżonka?

Załatwienie wielu istotnych spraw życia codziennego wymaga zwykle dopełnienia potrzebnych w danym przypadku formalności. Jeżeli chodzi o kwestie najważniejsze np. wiążące się z chęcią uzyskania rozwodu, konieczne okaże się przejście przez całą procedurę sądową od złożenia pozwu przez poszczególne rozprawy aż po wydanie orzeczenia. Ze względu na łączące się z tym konsekwencje oraz specyfikę postępowań takiego typu najlepszą opcją będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. W Warszawie Śródmieściu warto w tym celu zwrócić się do Kancelarii Adwokackiej Mikołaja Budzikowskiego, specjalizującej się m.in. w sprawach rozwodowych i prawie rodzinnym. Przekonajmy się, dlaczego jest to istotne.

Kiedy można być zobowiązanym do płacenia alimentów na byłego małżonka?

Małżonek może być zobowiązany do płacenia alimentów w dwóch przypadkach. Stanie się tak w przypadku, gdy były współmałżonek znajdzie się w niedostatku. Oznacza to sytuację, w której nie może on zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, czyli m.in. zapłacić czynszu, uregulować rachunków za wodę, ogrzewanie, prąd czy gaz, a także kupić jedzenia albo leków. Alimenty wchodzą także w grę przy pogorszeniu się stopy życiowej współmałżonka. Wiąże się to jednak z koniecznością porównania sytuacji obecnej ze stanem, jaki miałby miejsce wówczas, gdyby do rozwodu nie doszło.

Jakie są warunki przyznania alimentów?

Alimenty z uwagi na znalezienie się w niedostatku mogą być przyznane wówczas, gdy sąd nie zajmował się kwestią winy za rozpad pożycia oraz wówczas, kiedy obie osoby zostały uznane za współwinnych. Będzie to jednak miało miejsce tylko, wtedy gdy pozwany ma możliwość ich uiszczania. Jeżeli chodzi o alimenty orzekane ze względu na pogorszenie się sytuacji materialnej pozywającego, to opcję taką dopuszcza się, o ile pozwany został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Małżonek wskazany jako wyłącznie winny nie ma takiej możliwości.