Czym jest zasiedzenie w kontekście prawnym?

Zasiedzenie nieruchomości to jedna z możliwości nabycia nieruchomości na własność, przewidziana w kodeksie cywilnym (art. 172 – 176 k.c.). Co ważne, zasiedzenie ma charakter nieodpłatny, a skutek nabycia następuje wyłącznie z mocy samego prawa.

Jakie są przesłanki zasiedzenia?

Osoba niebędąca właścicielem nieruchomości, ale użytkująca ją w charakterze posiadacza nieprzerwanie przez dwadzieścia lat, ma w świetle prawa możliwość nabycia jej jako posiadacz samoistny. Drugą opcją jest uzyskanie posiadania w złej wierze, czyli zasiedzenie. Z kolei po upływie trzydziestu lat posiadacz nieruchomości nabywa ją na własność, nawet w przypadku uzyskania jej w złej wierze.

Wyróżnić można więc dwie podstawowe przesłanki zasiedzenia regulowane przez prawo:

  • samoistne posiadanie nieruchomości,
  • upływ czasu.

W przypadku nieruchomości rolnych należy odnieść się do art. 166 § 3 k.c., w którym wskazano, że nabyć nieruchomość rolną może jedynie rolnik indywidualny, jeśli — zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 ww. ustawy — powierzchnia działki rolnej wraz z obiektami budowlanymi wchodzącymi w jej skład nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Jak uzyskać nieruchomość przez zasiedzenie?

Przede wszystkich zachęcamy do kontaktu z prawnikiem od nieruchomości w Warszawie-Śródmieściu, czyli z naszą kancelarią adwokacką, która zapewni kompleksowe wsparcie w doprowadzeniu do stwierdzenia nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie. Tego typu sprawy niekiedy bywają dość skomplikowane i odpowiedniej wiedzy, więc dla uzyskania oczekiwanych rezultatów należy podjąć odpowiednie kroki wyznaczone przez prawo.

Zapewniamy wsparcie w całym procesie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie — od złożenia wniosku aż po stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości przez sąd.