Jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości?

Wywłaszczenie nieruchomości jest ograniczeniem czy też pozbawieniem prawa własności i dokonywane jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Zasady reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Właściwym organem odpowiadającym za decyzję, jest starosta lub wojewoda. Z tego tytułu należy się odszkodowanie.

Czym jest wywłaszczenie nieruchomości?

Wywłaszczenie nieruchomości odbywa się na rzecz samorządu lub Skarbu Państwa wówczas, gdy grunt lub obiekt znajduje się na w miejscu, gdzie ma np. zostać budowana droga, sieć energetyczna.  W takiej sytuacji zapada decyzja o pozbawieniu właściciela prawa do danej nieruchomości, zgodnie z przepisami. Wywłaszczenie ma miejsce tylko wówczas, gdy nie ma innej możliwości zrealizowania planu publicznego. Decyzję wydaje organ państwowy/terytorialny i wówczas warto zwrócić się do prawnika. Adwokat zajmuje się tego rodzaju sprawami, więc warto się zwrócić o pomoc. Sprawdzi, czy zostały spełnione warunki do wywłaszczenia i jakie należy się odszkodowanie.

Uzyskanie odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Za wywłaszczenie należy się odszkodowanie zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, który określa wartość nieruchomości. Bierze pod uwagę: rodzaj, stan, położenie i przeznaczenie budynku/gruntu oraz aktualne ceny. Wycena jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Adwokat Mikołaj Budzikowski to prawnik od nieruchomości. Warszawa śródmieście jest obszarem działania mecenasa, który poprowadzi sprawę, starając się uzyskać jak najwyższą kwotę. Jego pomoc jest potrzebna, gdy nieruchomość nie ma uregulowanego stanu prawnego, np. brakuje księgi wieczystej lub nie zakończyło się postępowanie spadkowe. Jeśli prawnik uzna, że oferowane odszkodowanie jest za niskie, wystąpi o nową ekspertyzę.