Na co zwrócić uwagę przy pisaniu pozwu rozwodowego?

Pozew o rozwód to pismo, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwiązanie małżeństwa. Do jego sporządzenia należy się dobrze przygotować, gdyż dokument musi spełniać szereg wymogów formalnych i uwzględniać treściwe uzasadnienie.

Co musi się znaleźć w pozwie o rozwód?

Pozew o rozwód to pismo kierowane do sądu, dlatego też ważne jest, aby przygotować je z najwyższą starannością. Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnika rozwodowego w Warszawie-Śródmieście. Nasza kancelaria zapewnia pomoc na każdym etapie postępowania, gwarantując przy tym fachowe doradztwo.

Do najważniejszych elementów formalnych, które muszą znaleźć się w pozwie o rozwód, zaliczamy:

  • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew,
  • imiona i nazwiska stron,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania stron,
  • numer PESEL powoda/powódki.

Następnie podajemy oznaczenie pisma poprzez wpisanie tytułu „pozew o rozwód”. Można również zaznaczyć w piśmie, że powód/ powódka składa wniosek o zabezpieczenie postępowania.

Co jeszcze trzeba uwzględnić w pozwie o rozwód?

W dalszej treści dokumentu należy podać następujące informacje:

  • określenie żądania, tj. rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód oraz, czy orzeczona ma być przez sąd wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a jeżeli tak, to po której ze stron,
  • wskazanie faktów, na których opiera się żądanie (np. wskazanie faktów uzasadniających rozwód z wyłącznej widny drugiego małżonka),
  • podanie informacji na temat podejmowanych pozasądowych prób ratowania małżeństwa (np. mediacje) lub uzasadnienie, dlaczego takich prób nie podjęto.

Jeśli małżeństwo wychowuje wspólnie małoletnie dziecko, w pozwie składa się wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej lub wniosek dotyczący kontaktów rodzica z dzieckiem. Oprócz tego można wnieść o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka, a także na rzecz małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego stron.

Ważną częścią każdego pozwu o rozwód jest uzasadnienie, które powinno uwzględniać szczegółowe informacje o przebiegu małżeństwa i przyczynach trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia.