Ograniczenia praw podmiotowych właściciela nieruchomości rolnej w prawie administracyjnym

Ograniczenia praw

artykuł_doktorat