Ograniczenia praw podmiotowych właściciela nieruchomości rolnej w prawie administracyjnym

artykuł_doktorat