W jaki sposób sąd ustala kontakty rodziców z dzieckiem po rozwodzie?

Rozwód, choć często trudny, nie oznacza końca kontaktów z dziećmi. W Polsce, w wyroku rozwodowym, sąd ustala, m.in., kontakty rodziców z dzieckiem, mając na względzie jego dobro. Czasami proces ten może być złożony i wymaga wsparcia ze strony adwokata rodzinnego.

Kryteria sądowe dotyczące kontaktów

Sąd, podejmując decyzję o ustaleniu kontaktów rodziców z dzieckiem, kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Ważne jest dla niego zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania malucha, a także dbałość o jego uczucia i potrzeby. Sąd bierze pod uwagę między innymi wiek dziecka, jego zdolności przystosowawcze, stosunki z rodzeństwem oraz ewentualne problemy zdrowotne lub psychologiczne. W niektórych przypadkach sąd może skierować małego człowieka na badania specjalistyczne lub konsultacje psychologiczne w celu dokładniejszego poznania jego potrzeb.

Udział adwokata rodzinnego

Z racji swojej specyfiki sprawy dotyczące kontaktów po rozwodzie mogą być niezwykle trudne i skomplikowane. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jeśli potrzebujesz adwokata rodzinnego w Warszawie-Śródmieście, zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii adwokackiej.

Mediacja jako alternatywa dla postępowania sądowego

Warto pamiętać, że proces sądowy nie jest jedyną opcją dla rozwiązania sprawy dotyczącej kontaktów po rozwodzie. Polskie prawo dopuszcza również możliwość mediacji, czyli dobrowolnego spotkania stron konfliktu wspólnie z wykwalifikowanym mediatorem, który może pomóc ustalić porozumienie między rodzicami. Mediacja cieszy się coraz większym uznaniem ze względu na swoje zalety, takie jak niższe koszty, krótszy czas trwania oraz większą prywatność niż proces sądowy.

Elastyczność postanowień sądowych

Postanowienie sądu w sprawie kontaktów rodziców z dzieckiem nie ma charakteru ostatecznego i formalnie za pewien czas może zostać zmodyfikowane. Jeśli sytuacja rodziny ulegnie zmianie, np. któreś z dzieci rozpocznie naukę w innym mieście lub jeden z rodziców zmieni miejsce zamieszkania, istnieje możliwość ponownego wystąpienia do sądu z wnioskiem o zmianę postanowień dotyczących kontaktów. W takim przypadku warto ponownie skonsultować się z adwokatem rodzinnym, który udzieli wsparcia oraz pomoże przygotować dokumenty niezbędne do zmiany orzeczenia sądu.