hdr01

Reprezentacja w sądzie: Warszawa Śródmieście – o naszej kancelarii

Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno Klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa obrotu nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi, prawa administracyjnego, a także sporów i postępowań sądowych. Zapewniamy pomoc naszym Klientom na każdym etapie postępowania zarówno sądowego, jak i przedsądowego. Kancelaria mieści się w zabytkowej kamienicy, przy al. J. Ch. Szucha 16 w Warszawie.

Naszym celem jest dbanie o interes każdego Klienta i jego zadowolenie z efektów naszych działań. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Nasza współpraca z Klientem oparta jest zawsze na zaufaniu, profesjonalizmie i fachowej wiedzy oraz najwyższych standardach etycznych. Adwokaci pracujący dla naszej kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w swoim zawodzie i specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa. Udzielamy porad prawnych w siedzibie kancelarii, drogą mailową lub telefonicznie.

dr Mikołaj Budzikowski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od marca 2008 roku. Pracę doktorską w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego p. t. „Ograniczenia uprawnień właściciela nieruchomości rolnej” obronił z wyróżnieniem. Jego kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jest wynikiem pracy dla polskich i zagranicznych Klientów.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie administracyjnym, w tym prawie rolnym. Swoje doświadczenie zawodowe mecenas Budzikowski zdobywał w wiodących na rynku zagranicznych kancelariach prawnych, jak również pod kierunkiem doświadczonych cywilistów – praktyków oraz przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. Biegle włada językiem angielskim.

Do grona stałych współpracowników mecenasa Mikołaja Budzikowskiego należą:

Jarosław Kusz - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2006 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego i Procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Olga Tetkowska - asystentka prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Aby zapewnić Państwu kompleksową opiekę prawną oraz niezbędny komfort związany z powierzeniem nam sprawy, współpracujemy na stałe z notariuszami, psychologami, detektywami, mediatorami, doradcami podatkowymi i tłumaczami przysięgłymi.