Budynek Sądu

O naszej kancelarii

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno Klientom indywidualnym, jak również podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa obrotu nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi, prawa administracyjnego, a także sporów i postępowań sądowych. Zapewniamy pomoc naszym Klientom na każdym etapie postępowania zarówno sądowego, jak i przedsądowego. Na wysoką jakość pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię składa się kilkunastoletnie doświadczenie, profesjonalizm w działaniu, otwartość na bieżące potrzeby Klientów, a przede wszystkim dbałość o dobro powierzonych spraw. Nasi Klienci mogą liczyć na wszechstronną i fachową obsługę na wysokim poziomie merytorycznym i etycznym. Zapewniamy zindywidualizowane podejście, gwarantując skuteczne reprezentowanie interesów naszego Klienta. Kancelaria mieści się w zabytkowej kamienicy, przy al. J. Ch. Szucha 16 w Warszawie.

Nasz zespół

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe daje Państwu gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, uczciwości, rzetelności oraz skuteczności podejmowanych przez nas działań.

dr. Mikołaj Budzikowski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od marca 2008 r.. Pracę doktorską w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego p. t. „Ograniczenia uprawnień właściciela nieruchomości rolnej” obronił z wyróżnieniem. Jego kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jest wynikiem pracy dla polskich i zagranicznych Klientów. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie karnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie administracyjnym, w tym prawie rolnym. Swoje doświadczenie zawodowe mecenas Budzikowski zdobywał w wiodących na rynku zagranicznych kancelariach prawnych, jak również pod kierunkiem doświadczonych cywilistów – praktyków oraz przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. Biegle włada językiem angielskim.

Do grona stałych współpracowników mecenasa Mikołaja Budzikowskiego należą:

Jarosław Kusz - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2006 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego i Procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Olga Tetkowska - asystentka prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Aby zapewnić Państwu kompleksową opiekę prawną oraz niezbędny komfort związany z powierzeniem nam sprawy, współpracujemy na stałe z notariuszami, psychologami, detektywami, mediatorami, doradcami podatkowymi i tłumaczami przysięgłymi.