Prawo budowlane – Warszawa Śródmieście

Prawo budowlane to zbiór przepisów regulujących najważniejsze kwestie dotyczące warunków oraz sposobu budowy różnego rodzaju obiektów. Nakreślają one także procedury pozyskiwania pozwolenia na budowę. Przepisy regulujące Prawo budowlane weszły w życie 1 stycznia 1995 roku. W ustawie znajduje się jedenaście rozdziałów, które precyzyjnie omawiają poszczególne procedury związane z projektowaniem i powstawaniem budynków, rozbiórką obiektów, a także podejmowaniem działań w razie wystąpienia katastrofy budowlanej.Zagadnienia poruszane w ustawie muszą być ściśle przestrzegane na każdym etapie realizacji nowej inwestycji.

Jakie kwestie reguluje prawo budowlane?

Ustawa reguluje wszelkie kwestie dotyczące procedur projektowania, budowy, nadzoru, a także rozbiórki budynków. Przepisy te jasno określają także zasady procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz dokładnie formułują uprawienia i kompetencje, jakie powinni posiadać wszyscy pracownicy uczestniczący w budowie obiektu. Przedstawiają też wytyczne związane z wyborem miejsc, w których mogą powstawać budynki. Odnoszą się również do zasad oddawania obiektów do użytkowania oraz informują o sankcjach za niedostosowanie się do przepisów. Wszystkie osoby uczestniczące w projektowaniu, budowie i oddawaniu inwestycji powinny wykonywać swoje obowiązki zgodnie z przepisami.

Adwokaci prawa budowlanego

Adwokaci prawa budowlanego pracujący w kancelarii w Warszawie Śródmieściu pomagają w procesach budowlanych naszym Klientom, zapewniając im pełne wsparcie prawne – od postępowania administracyjnego, poprzez przygotowanie odpowiednich umów (bądź ich opiniowanie), aż do zakończenia procesu oraz egzekwowania postanowień umownych. Biorą również udział w negocjacjach oraz reprezentują Klientów na każdym etapie sprawy. W naszej kancelarii reprezentujemy m.in. indywidualnych właścicieli, inwestorów, developerów i grupy deweloperskie, architektów, generalnych wykonawców oraz podwykonawców, a także biura obsługi nieruchomości.

Znamy specyfikę branży budowlanej i towarzyszące im nieustannie ryzyka. Współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami oraz licencjonowanymi pośrednikami, którzy znają prawo budowlane. Dbamy o prawidłowy przebieg poszczególnych czynności, a co za tym idzie – zgodny z ustawowymi wymogami sposób realizacji inwestycji budowlanych. Doradzamy w ramach różnych dziedzin prawa budowlanego, w zależności od potrzeb Klientów. Nasza kancelaria znajduje się w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, ale świadczymy pomoc prawną dla Klientów z całej Polski. Udzielamy również porad prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.Zakres naszych usług jest szeroki i obejmuje Klientów wielu branż, przez co aktywnie wspieramy przedsiębiorców i osoby prywatne w przeróżnych obszarach prawa budowlanego.