hdr01

Prawo spadkowe – Warszawa Śródmieście

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym przedmiot dziedziczenia (zakres praw i obowiązków spadkowych), osoby uprawnione do dziedziczenia (zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego), a także osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób, niż w drodze dziedziczenia oraz zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

Adwokaci od spraw spadkowych pracujący w naszej kancelarii w Warszawie Śródmieściu prowadzą sprawy sądowe, udzielają porad prawnych i wspierają Klientów przy załatwianiu formalności spadkowych. Przygotowują wszystkie pisma procesowe, wnioski oraz pozwy. Reprezentują Klientów w sądzie. Udzielają także zdalnej pomocy prawnej w sprawach spadkowych. Tłumaczą skomplikowane zasady dziedziczenia i rzeczowo prowadzą Klientów przez zawiłości postępowania spadkowego.

Adwokat od spraw spadkowych

Nasi adwokaci od prawa spadkowego, przyjmujący w kancelarii na warszawskim śródmieściu, oferują pomoc wszystkim, dla których przepisy oraz zasady dotyczące dziedziczenia są skomplikowane i trudne do zrozumienia. Doradztwo i pomoc w zakresie prawa spadkowego dotyczy m.in. ustalenia spadkobierców, odrzucenia spadku, zachowku, sporządzenia testamentu, czy wydziedziczenia. Prawnicy przeprowadzają analizę dokumentacji związanych z przyjęciem spadku. Wyjaśniają wszystkie nurtujące klientów kwestie i wskazują najlepsze rozwiązanie danej sytuacji.

W kancelarii w Warszawie pracują doświadczeni adwokaci, dla których spadki i przepisy z nimi związane nie mają tajemnic. Od lat pomagają Klientom w sytuacji otrzymania spadku lub chęci jego odrzucenia.

Przepisy prawa spadkowego

Prawo spadkowe określa przede wszystkim zakres uprawnień podlegających dziedziczeniu. Przepisy prawa spadkowego w największej części znajdują się w dwóch aktach prawnych. Przepisy prawa materialnego zawarte są w Kodeksie cywilnym. Natomiast przepisy dotyczące proceduralnych aspektów prawa spadkowego znajdują się w Kodeksie postępowania cywilnego. Przepisy dotyczące prawa spadkowego zawarte są także w szeregu innych aktów prawnych, które dotyczą zarówno prawa materialnego, jak i prawa procesowego.

Jakie kwestie reguluje prawo spadkowe?

Przepisy prawa spadkowego określają między innymi:

  • zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego i z tytułu testamentu,
  • zasady nabywania praw i obowiązków przez osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób, niż w drodze dziedziczenia,
  • zasady odpowiedzialności za długi wchodzące w skład spadku.

Określają jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku (o charakterze majątkowym), a jakie prawa i obowiązki nie podlegają dziedziczeniu (o charakterze osobistym).

Czym jest spadek?

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci oraz przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Spadkobiercą może być nie tylko osoba fizyczna, ale również konkretna instytucja lub firma.Przedmiotem spadku są np. nieruchomości, aktywa, obligacje, lokaty, a także wszystkie prywatne rzeczy spadkodawcy. Do spadku zalicza się również prawa i obowiązki zmarłego, które spełniają cztery kryteria:

  • mają charakter cywilnoprawny,
  • mają charakter majątkowy,
  • nie są ściśle związane z osobą zmarłego,
  • nie przechodzą na inne osoby, bez względu na to, czy są one spadkobiercami.