Adwokat podział majątku – Warszawa Śródmieście

Podział majątku wspólnego może nastąpić wyłącznie wraz z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej, do której może dojść w szczególności wskutek śmierci jednego z małżonków lub unieważnienia małżeństwa.

Dzielenie dobytku możliwe jest także w sytuacji:

 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej,
 • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
 • zawarcia intercyzy przez małżonków oraz orzeczenia separacji albo rozwodu.

Adwokaci podziału majątku w Warszawie Śródmieściu reprezentują Klientów w sprawach o podział majątku po rozwodzie. Są w stałym kontakcie z Klientem i zajmują się wszystkimi formalnościami.

Podział majątku – Warszawa Śródmieście

W momencie zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, tzw. wspólność ustawowa. W czasie trwania wspólności majątkowej nie jest dopuszczalny podział majątku. Żadne z małżonków nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w tym majątku. Podział majątku wspólnego, zarówno umowny, jak i sądowy, jest dopuszczalny dopiero od chwili ustania wspólności. W takiej sytuacji małżonkowie najczęściej korzystają z porad adwokatów, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

Świadczymy pomoc prawną dotyczącą spraw o podział majątku wspólnego. Aby można było przeprowadzić podział majątku, pomiędzy stronami nie może istnieć ustawowy ustrój majątkowy, który ustaje poprzez prawomocne orzeczenie rozwodu, poprzez zawarcie przed notariuszem umowy majątkowej małżeńskiej ustalającej rozdzielność majątkową lub poprzez sądowe ustalenie rozdzielności majątkowej. Prawo stanowi, że każdy z małżonków ma równe udziały w majątku wspólnym, bez względu na to, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa. Bywają jednak przypadki, gdzie sąd może dokonać podziału na nierówne części.

Zakres obsługi prawnej

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie podziału majątku:

 • doradztwo prawne w siedzibie kancelarii,
 • przygotowanie spisu majątku do podziału,
 • przygotowanie przez prawników dokumentacji procesowej,
 • reprezentowanie Klientów przed sądem podczas rozpraw o podział majątku,
 • organizacja mediacji w zakresie podziału majątku,
 • obsługa egzekucji zasądzonego podziału majątku,
 • porady prawne w zakresie ustalenia majątku wspólnego, majątku własnego i nakładów współmałżonków,
 • różne formy kontaktu z prawnikiem – osobiście, e-mail, telefon.