Prawnik od nieruchomości: Warszawa Śródmieście – prawo nieruchomości

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są grunty, czyli te części powierzchni ziemskiej, które stanowią przedmiot własności, a także na trwałe związane z gruntem budynki. Mogą to być także części tych budynków, jeśli na mocy określonych przepisów stanowią przedmiot własności odrębny od gruntu. Prawo nieruchomości obejmuje kwestie związane z obrotem nieruchomościami.

Zarządzanie nieruchomościami to trudne zadanie, a jednym z najbardziej doniosłych problemów jest mnogość dotyczących tego zagadnienia aktów prawnych. W poradzeniu sobie z różnymi kwestiami prawnymi pomagają prawnicy specjalizujący się w aspektach związanych z nieruchomościami. Świadczymy usługi prawne dotyczące szeroko pojętych nieruchomości, a także prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego w Warszawie Śródmieściu.

Przepisy dotyczące kwestii nieruchomości zawarte są w wielu różnych aktach prawnych, w tym m.in. w:

 • Kodeksie cywilnym,
 • Prawie budowlanym,
 • ustawie o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,,
 • Prawie spółdzielczym,
 • Prawie o notariacie,
 • ustawie o własności lokali,
 • ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Czym zajmuje się prawnik od nieruchomości?

Prawnik od nieruchomości świadczy pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Zajmuję się obsługą złożonych inwestycji oraz spraw indywidualnych – pomaga przy rozwiązywaniu problemów prawnych na rynku nieruchomości i zabezpiecza interesy Klientów. Do zadań z zakresu prawa nieruchomości należy, m.in. przygotowywanie, analiza i negocjowanie różnych umów, np. sprzedaży lub najmu. To także prowadzenie i reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych o ustanowienie i zniesienie, np. służebności. Prawnik od nieruchomości zapewnia także doradztwo prawne.

Prawnik od nieruchomości świadczy pomoc prawną w sprawach:

 • najmu, dzierżawy, użyczenia lokalu,
 • dotyczących praw rzeczowych,
 • dotyczących zarządzania nieruchomościami,
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • współwłaścicieli nieruchomości dotyczących ich zarządzania i użytkowania,
 • zabezpieczeń na nieruchomościach,
 • dotyczących infrastruktury,
 • przetargów,
 • franczyzowych dotyczących nieruchomości hotelowych.

Adwokat sprawy nieruchomości

Adwokaci od spraw nieruchomości w Warszawie Śródmieściu zapewniają pomoc prawną we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami, takimi jak: podziały nieruchomości, wywłaszczania oraz obrót nieruchomościami publicznymi. Przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu lub dzierżawy. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych. Do naszej kancelarii zgłaszają się zarówno osoby prywatne, jak i Klienci biznesowi, korporacyjni oraz deweloperzy.

Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości. Doradzamy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także pozwolenia na budowę. Udzielamy wsparcia prawnego w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. Można się z nami skontaktować telefonicznie, poprzez e-mail lub przy pomocy formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.