Prawnik mieszkaniowy -Warszawa Śródmieście

Zagadnienia związane z prawem mieszkaniowym są szczególnie istotne dla osób, które są zainteresowane rozporządzeniem konkretną nieruchomością – np. kupnem, sprzedażą, darowizną lokalu czy ustaleniem praw do lokalu. Z usług prawnika mieszkaniowego mogą skorzystać również osoby, które szukają pomocy prawnej w sprawach o eksmisję, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy albo wymeldowanie, a także ustalenia wysokości podatku od nieruchomości lub opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Prawo mieszkaniowe: Warszawa Śródmieście

Prawo mieszkaniowe (prawo nieruchomości) to bardzo szeroka dziedzina prawa, która obejmuje zarówno sprawy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, jak i podatkowego. Kancelaria oferuje pełen zakres usług w ramach zagadnień związanych z prawem mieszkaniowym. Udzielamy m.in. porad prawnych w przypadku problemów z umowami najmu, problemów z członkami lub zarządami wspólnot mieszkaniowych czy dochodzenia należności z tytułu zaległości w opłatach.

Pomoc w zakresie prawa mieszkaniowego w Warszawie Śródmieściu obejmuje sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Reprezentujemy osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, deweloperów, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych oraz opracowywaniem opinii prawnych. W ramach naszych usług reprezentujemy Klientów zarówno przed sądami, jak i organami administracji publicznej.

Zagadnienia z dziedziny prawa mieszkaniowego

Najczęstsze sprawy z dziedziny prawa mieszkaniowego to:

 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • tworzenie wzorów umów, wewnętrznych dokumentów, a także aktów niezbędnych w przypadku spółdzielni lub wspólnoty,
 • żądanie rozstrzygnięcia przez sąd, w razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali w czynnościach, przekraczających zwykły zarząd rzeczą wspólną,
 • uczestnictwo w posiedzeniach spółdzielni lub wspólnot,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności np. zaświadczenia, wpisy w księgach wieczystych,
 • dochodzenie wszelkich należności z tytułu umowy najmu,
 • weryfikacja i negocjacje umów zawieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i urzędami,
 • opiniowanie umów deweloperskich,odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań o eksmisję.

Dla Klientów indywidualnych adwokat od spraw mieszkaniowych:

 • przygotowuje wzór umowy najmu mieszkania,
 • przygotowuje i negocjuje umowy deweloperskie,
 • świadczy pomoc prawną przy zakupie bądź sprzedaży domu, mieszkania czy innej nieruchomości wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów w księdze wieczystej,
 • przygotowuje stosowne dokumenty,
 • prowadzi sprawy o zapłatę czynszu, a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu bądź innej nieruchomości,
 • prowadzi sprawy o eksmisję,
 • oferuje pomoc prawną w uzyskaniu członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • świadczy pomoc prawną w wykupie mieszkania komunalnego,
 • oferuje porady prawne w sprawach mieszkaniowych, lokatorskich i spółdzielczych.

Jakie sprawy mieszkaniowe prowadzimy?

Świadczymy pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku mieszkaniowym w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami. Reprezentujemy właścicieli mieszkań we wszelkich sprawach mieszkaniowych. Prowadzimy m.in. sprawy mieszkań komunalnych, spółdzielczych lokatorskich i własnościowych oraz lokali tzw. hipotecznych posiadających własną księgę wieczystą. W ramach naszych usług oferujemy bieżącą obsługę Klientów prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Zajmujemy się też opiniowaniem umów z deweloperami. Świadczymy pomoc prawną przy indywidualnej sprzedaży mieszkań oraz procesie przekształceń własnościowych lokali komunalnych i spółdzielczych. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje i dochodzimy roszczeń dotyczących zapłaty czynszu. Występujemy przed każdą instytucją państwową oraz prywatną. Reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji.