Adwokat: odszkodowania – Warszawa Śródmieście

Nasi adwokaci prawa odszkodowawczego w dzielnicy Śródmieście (w Warszawie) orientują się w aktualnych przepisach prawnych. Reprezentują interesy Klienta w sposób świadomy i całkowicie obiektywny. Odszkodowania z tytułu różnych nieszczęśliwych wypadków wypłacane są z reguły przez zakłady ubezpieczeń. Reprezentujemy Klientów nie tylko podczas negocjacji z ubezpieczycielem, ale także przed sądem w ramach postępowania sądowego. Nasza działalność skoncentrowana jest w Warszawie, jednak prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

Ustawowe regulacje dotyczące prawa odszkodowawczego wskazują, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za tzw. normalne następstwa swoich działań lub za te, które wynikają z zaniechania, przez co doszło do szkody. Aby ustalić następstwa danego działania czy zaniechania, konieczne jest określenie zależności przyczynowo-skutkowej, jaka zachodzi między działaniem lub zaniechaniem danej osoby a powstałą szkodą. Dopiero na tej podstawie widoczna jest konieczna przesłanka, która wskazuje na możliwość zastosowania prawa odszkodowawczego.

Nasz kancelaria pomaga między innymi w zakresie:

  • dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe,
  • wypadków w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,
  • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski,
  • dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu,
  • zadośćuczynień w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby,
  • zadośćuczynień w przypadku śmierci bliskiej osoby,
  • zadośćuczynień za doznaną krzywdę,
  • zwrotów utraconych dochodów,
  • odszkodowań z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Odszkodowania

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Osobą odpowiedzialną jest zawsze podmiot, który wyrządził szkodę lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowania mogą dotyczyć zarówno osób prywatnych, jak i właścicieli przedsiębiorstw. W ramach ustalenia odpowiedzialności bierze się pod uwagę, jaka szkoda wystąpiła – czy wynika ona ze zdarzenia, z którym ustawa wiąże obowiązek jej naprawienia oraz czy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem.