Budynek Sądu

Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego zajmujemy się sprawami z zakresu m.in. adopcji, władzy rodzicielskiej, prawa małżeńskiego, rozwodowego, alimentacyjnego, kurateli i prawa opieki. Są to sprawy wiążące się z silnymi emocjami, w związku z czym wymagają odpowiedniego podejścia. Dlatego też pomoc doświadczonego prawnika jest w nich niezbędna, by emocje nie wzięły góry, a wszystkie kwestie zostały załatwione pomyślnie dla Klienta. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych postępowań sądowych, zapewniamy najwyższy poziom obsługi spraw rodzinnych. Każdą sprawę analizujemy szczegółowo i szukamy optymalnych rozwiązań.

Jakie sprawy obejmuje prawo rodzinne?

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego. Zawiera przepisy odnoszące się do stosunków rodzinnych pod względem majątkowym i niemajątkowym. Zakres spraw, które obejmuje prawo rodzinne, jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Nasi Klienci zaufali nam m.in. w takich sprawach jak:

  • podział majątku lub sporządzanie testamentu,
  • rozwody, separacje, w następstwie związane z nimi kwestie majątkowe,
  • ustalenie prawa do opieki nad dziećmi, adopcja,
  • ustalenie prawa do alimentów oraz regulacja ich wysokości.

Kompleksowa obsługa spraw rodzinnych

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw rodzinnych, obejmującą zarówno czynności związane z postępowaniem pozaprocesowym i przedsądowym, jak i udział w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że zanim jeszcze sprawa trafi do sądu, prawnik zajmujący się prawem rodzinnym świadczy porady prawne, bierze udział w negocjacjach i mediacjach, a także sporządza niezbędne dokumenty i porozumienia wychowawcze w przedmiocie alimentów, opieki naprzemiennej, kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej. Udział w postępowaniu sądowym obejmuje natomiast przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozwy, sporządzanie wniosków w postępowaniu nieprocesowym. Adwokat zajmuje się również aktywnym zastępstwęm na rozprawach i posiedzeniach.

Jaka jest rola prawnika rodzinnego?

W przypadku działań o charakterze prawnym pomoc adwokata jest przydatna nie tylko na poziomie kodeksowym, ale służy również psychicznemu odciążeniu Klienta. Zagadnienia związane z prawem nie są jasne dla każdego, a dopełnianie wszelkich formalności bywa stresujące. Prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym służy więc pomocą związaną z poradnictwem i procedurami, jednocześnie starając się, aby sprawy były rozwiązywane sprawnie i możliwie w jak najmniej stresujących warunkach. Jeśli uważają Państwo, że wkroczenie na drogę prawną jest jedynym rozwiązaniem problemów, zapraszamy do kontaktu. Nasza kancelaria znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście.