Budynek Sądu

Prawo rodzinne

- konsultacja, reprezentacja i pomoc w sporządzaniu pozwów rozwodowych, dochodzeniu alimentów, ustalaniu kontaktów z dzieckiem, podziale majątku małżeńskiego,
- reprezentacja pozwanego lub uczestnika w sprawach z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego,