Blog

Co warto wiedzieć o alimentach na byłego małżonka?

Załatwienie wielu istotnych spraw życia codziennego wymaga zwykle dopełnienia potrzebnych w danym przypadku formalności. Jeżeli chodzi o kwestie najważniejsze np. wiążące się z chęcią uzyskania rozwodu, konieczne okaże się przejście przez całą procedurę sądową od złożenia pozwu przez poszczególne rozprawy aż po wydanie orzeczenia. Ze względu na łączące się z tym konsekwencje oraz specyfikę postępowań […]

Czytaj dalej

Kto może zostać świadkiem w procesie cywilnym?

Wiele sporów prawnych między osobami fizycznymi lub firmami czy instytucjami jest na tyle poważnych, że wymaga rozstrzygnięcia przez wyrok niezawisłego składu orzekającego. W celu wystąpienia na drogę sądową niezbędne będzie jednak zarówno złożenie pozwu, jak i jasne oraz skuteczne przedstawienie swego stanowiska w czasie wiążącej się z takim postępowaniem rozprawy. W takich sytuacjach, jeżeli chce […]

Czytaj dalej

Czy mediacja może przyspieszyć zakończenie sprawy rozwodowej?

Rozwód to zazwyczaj trudny i długotrwały proces, który może wywołać wiele negatywnych emocji. Często małżonkowie zastanawiają się, jak przyspieszyć zakończenie sprawy rozwodowej, aby móc jak najszybciej rozpocząć nowy etap życia. Mediacja może być jednym z rozwiązań, które pomoże im osiągnąć ten cel Mediacja jako alternatywa dla sądowego rozwiązania konfliktu Mediacja to forma pozasądowego rozstrzygania sporów, […]

Czytaj dalej

W jaki sposób sąd ustala kontakty rodziców z dzieckiem po rozwodzie?

Rozwód, choć często trudny, nie oznacza końca kontaktów z dziećmi. W Polsce, w wyroku rozwodowym, sąd ustala, m.in., kontakty rodziców z dzieckiem, mając na względzie jego dobro. Czasami proces ten może być złożony i wymaga wsparcia ze strony adwokata rodzinnego. Kryteria sądowe dotyczące kontaktów Sąd, podejmując decyzję o ustaleniu kontaktów rodziców z dzieckiem, kieruje się […]

Czytaj dalej

Czym jest zasiedzenie w kontekście prawnym?

Zasiedzenie nieruchomości to jedna z możliwości nabycia nieruchomości na własność, przewidziana w kodeksie cywilnym (art. 172 – 176 k.c.). Co ważne, zasiedzenie ma charakter nieodpłatny, a skutek nabycia następuje wyłącznie z mocy samego prawa. Jakie są przesłanki zasiedzenia? Osoba niebędąca właścicielem nieruchomości, ale użytkująca ją w charakterze posiadacza nieprzerwanie przez dwadzieścia lat, ma w świetle […]

Czytaj dalej

Na co zwrócić uwagę przy pisaniu pozwu rozwodowego?

Pozew o rozwód to pismo, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwiązanie małżeństwa. Do jego sporządzenia należy się dobrze przygotować, gdyż dokument musi spełniać szereg wymogów formalnych i uwzględniać treściwe uzasadnienie. Co musi się znaleźć w pozwie o rozwód? Pozew o rozwód to pismo kierowane do sądu, dlatego też ważne jest, aby przygotować je z najwyższą […]

Czytaj dalej

Kiedy może zostać wprowadzony testament ustny?

Chociaż powszechną praktyką jest sporządzanie oświadczenia woli w formie pisemnej, np. aktu notarialnego, to jednak prawo uwzględnia też testamenty ustne, które zaliczane są do grupy tzw. testamentów szczególnych.

Czytaj dalej

Jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości?

Wywłaszczenie nieruchomości jest ograniczeniem czy też pozbawieniem prawa własności i dokonywane jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Zasady reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Właściwym organem odpowiadającym za decyzję, jest starosta lub wojewoda. Z tego tytułu należy się odszkodowanie.

Czytaj dalej

Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty to trudny temat, związany zazwyczaj z rozpadem związku i regulacjami kontaktów dziecka z rodzicami. Są one jednak niezbędne, gdyż w wyniku takiej sytuacji, jeden z rodziców może dysponować niewystarczającymi środkami do zapewnienia bezpiecznego i komfortowego życia małoletnim. W jaki sposób określa się wysokość alimentów? I kto może to zrobić?

Czytaj dalej

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Powszechnie mówi się, że podstawową komórką społeczeństwa jest rodzina, której początek ma miejsce, kiedy para ludzi łączy się w związek małżeński. W tym stereotypie jest dużo prawdy, jednak w realnym świecie połączenie takie miewa przerwaną ciągłość – mowa o rozwodzie.

Czytaj dalej